Vad är Ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet har arrangerats varje år sedan 2006 och är en demokratisatsning från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Varje år skriver 1000 elever motioner med politiska förslag till hur Stockholm ska utvecklas på olika områden.

Alla gymnasieskolor i Stockholm

Ungdomsparlamentet riktar sig till gymnasieelever och lärare i Stockholm. Arbetet sker inom ramen för ordinarie undervisning och hela klassen medverkar. Alla gymnasieprogram och årskurser är välkomna att delta.

Eleverna sätter agendan

Eleverna som deltar i arbetet tar fram de aktuella och lokala frågor de identifierar som viktigast just nu, i tre steg. Frågorna arbetas om till motioner som därefter debatteras i olika sessioner. Slutligen röstar de fram vilka motioner som blir skarpa förslag från Ungdomsparlamentet till de lokala politikerna.

Möte med ansvariga politiker

Efter Ungdomsparlamentet anordnas ett dialogseminarium mellan representanter från Ungdomsparlamentet och ledamöter från Stockholms kommunfullmäktige. Genom dialogseminariet får Stockholms unga chansen att påverka stadens förtroendevalda med de idéer och förslag som arbetats med i Ungdomsparlamentet.

Årets fem frågor hittar du här.

Dela: