Gör din röst hörd!

.

Se webbsändning från plenarsessionen här!

Ungdomsparlamentet - lyfter ungas röst

I Ungdomsparlamentet får ungdomar som går i gymnasiet i Stockholm chansen att lära sig mer om hur demokrati fungerar i praktiken - och att göra sin röst hörd mot dem som har makten i staden.

I Ungdomsparlamentet får du arbeta med frågor som du bryr dig om, tillsammans med elever från andra skolor inom Stockholms stad. Ni diskuterar, analyserar och tar fram förslag till lösningar i form av motioner. Arbetet i Ungdomsparlamentet är en del av undervisningen i samhällskunskap och svenska. Hur funkar Ungdomsparlamentet?

Lära för livet

Du lär dig att påverka; hur politik funkar och hur vi kan förändra samhället.

Du lär känna ungdomar från andra delar av Stockholm och får nytt kontaktnät. Du tränar dig i att argumentera, samarbeta med andra i en demokratisk process och att tala inför en grupp. Sådant som du har nytta av i arbetslivet sedan.

Ungdomsparlamentet gav mig en bättre syn på hur politiken fungerar med alla processer och vad som krävs för att ett förslag ska gå igenom. Mitt tips är att inte tänka på det här som något "vanligt" skolarbete. Tänk på det som en chans att också lära känna nya människor från skolor över hela Stockholm! 

Fler deltagare i Ungdomsparlamentet berättar vad det gav att vara med.

Dela:

In English

Kolla in arkivet

Se filmen om Ungdomsparlamentet

Elever diskuterar

Nyheter

Ingress: 
.