Till innehåll på sidan

Analysera din fråga

Med en strukturerad analysmodell är det lättare att dela upp problemet i tydliga delar. På så sätt blir resonemanget lättare att följa.

Analysera din fråga på ett strukturerat sätt

Med den här analysmodellen kommer du att klara dig i många sammanhang genom livet. Om du kan bena ut vad ett problem består av och dra slutsatser av det du kommit fram till, har du ett kraftfullt verktyg!

Om du till exempel vill minska arbetslösheten bland unga måste du genomföra en analys i fyra steg:

 1. Situation
 2. Orsaker
 3. Konsekvenser
 4. Åtgärder

Innan du börjar...

Innan du börjar analysen är det bra att fundera igenom ett par saker först. Det kommer göra det lättare för andra att hänga med i dina resonemang.

 • Definiera begrepp
  Vilka begrepp som rör din fråga behöver du definiera eller förklara? Hur definierar du gruppen ”unga” till exempel? Vilka ingår i den gruppen?
  Finns det fler begrepp som du behöver definiera i din analys?
   
 • Motivera avgränsningar
  Du kan behöva snäva av din fråga genom att avgränsa den eller fokusera på en viss del av problemet. En bred frågeställning eller ett stort område kan behöva göras mindre för att du ska kunna presentera genomförbara förslag lösningar. Motivera i så fall hur du har gjort din avgränsning och varför.

Fråga: "Hur kan vi minska arbetslösheten bland unga?"

1. Situation

Du börjar alltid undersökningen med att ta reda på hur situationen ser ut. Vad är problemet? Du hittar underlaget till din analys i rapporter, statistik, olika typer av undersökningar och artiklar.

Ställ dig frågan:

 • Hur ser situationen ut?
 • Hur ser situationen ut på individ-, grupp och samhällsnivå?

2. Orsaker

Hur kan vi förklara att ungdomsarbetslösheten ser ut som den gör? Vilka olika förklaringar finns?

Ta reda på vilka orsaker som kan kopplas till individ-­, grupp- och samhällsnivå. Svaren kommer att variera beroende på vilka bedömningar du gör.

Ta reda på vad olika partier och intressegrupper har för förklaringar till situationen. Vilka förklaringar har olika rapporter? Skapa dig därefter en egen uppfattning.

Ställ dig frågorna:

 • Hur kan jag förklara att situationen ser ut som den gör?
 • Hur kan jag förklara det på individ-, grupp- och samhällsnivå?

3. Konsekvenser

Steg tre är att analysera vad situationen leder till för olika individer, grupper eller kanske hela samhället. I vårt exempel om ungdomsarbetslösheten ställer vi oss frågan vilka konsekvenser får arbetslösheten för individen, gruppen och samhället?

Svaren kan skilja sig åt beroende på vilken utgångspunkt du tar. Olika partier och intressegrupper kommer ofta till olika slutsatser beroende på vilken ideologisk bakgrund de har. Vilka slutsatser kommer olika källor, sidor eller rapporter fram till? Skapa dig därefter en egen uppfattning.

Ställ dig frågan:

 • Vilka konsekvenser leder situationen till för individen, gruppen och samhället? 

4. Åtgärder

Den viktigaste delen i politiken handlar om att föreslå lösningar på problem. Hur ska vi förbättra situationen?

Beroende på hur du ser på situationen och vad du ser som orsaker och konsekvenser, kommer också dina föreslagna åtgärder att skilja sig åt. I vårt exempel om ungdomsarbetslösheten ställer vi oss frågan “Hur kan vi minska ungdomsarbetslösheten utifrån dess orsaker och konsekvenser?”

Olika partier och intressegrupper lägger ofta olika förslag beroende på vilken ideologisk bakgrund de har. Vilka slutsatser kommer olika källor, sidor eller rapporter fram till? Skapa dig därefter en egen uppfattning.

Ställ dig frågan:

 • Vilka åtgärder kan förbättra situationen?
Dela: