Årets frågor

Ungdomarna som deltar i Ungdomsparlamentet 2018 kommer att rösta fram årets fem frågor under augusti. Till dess kan du läsa de fem slutgiltiga motionerna från förra året. Motionerna har arbetats fram gemensamt av 100 elever från de skolor som deltog då.

2017 års motioner i Ungdomsparlamentet

Bostadsutskottet:
Hur kan Stockholms stad ordna billigare lägenheter för ungdomar?

Jämlikhetsutskottet:
Hur kan Stockholms stad motverka rasism?

Arbetsmarknadsutskottet:
Hur kan Stockholms stadförbättra möjligheterna för unga på arbetsmarknaden?

Socialutskottet:
Hur bör Stockholms stad arbeta för att minska sexuella trakasserier?

Hälsoutskottet:
Hur kan Stockholms stad motverka psykisk ohälsa bland ungdomar?

Den 30 november 2017 höll Ungdomsparlamentet sin avslutande plenarsession, i Rådsalen i Stockholms stadshus. 100 representanter från de deltagande skolorna debatterade motionernas förslag under en hel dag. Motionerna från Hälsoutskottet, Jämlikhetsutskottet och Socialutskottet vann bifall. De motionerna överlämnades till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Den 1 december 2017 träffade ett tjugotal elever politiker och tjänstemän i ett dialogseminarium för att diskutera förslagen som Ungdomsparlamentet röstat fram.