Till innehåll på sidan

Årets Ungdomsparlament

Ungdomsparlamentet var en demokratisatsning i Stockholm 2006-2019, men kommer inte att bedrivas längre.

Stockholms Ungdomsparlament avslutas våren 2020

Från och med 2020 slutar Ungdomsparlamentet att genomföras. Med hjälp av vägledningen Arbeta praktiskt med demokrati och styrelseskick på Pedagog Stockholm kan du anpassa Ungdomsparlamentets arbetssätt och upplägg för att genomföra lokalt på skolan eller i en enskild klass.

Ingress: 
Ungdomsparlamentet var en demokratisatsning i Stockholm 2006-2019, men kommer inte att bedrivas längre.