Årets Ungdomsparlament

Välkommen till årets Ungdomsparlament

Anmälan är öppen

Du som är lärare och vill delta med klass i Ungdomsparlamentet mejlar martin.nyblom@stockholm.se. Ungdomsparlamentet är öppet för alla gymnasieskolor i Stockholms kommun och det är gratis att delta.

Vill du att politiker håller debatt på din skola inför valet?

De klasser som deltar i Ungdomsparlamentet 2018 kan boka in en paneldebatt på skolan, med representanter för de politiska ungdomsförbunden vars moderpartier finns representerade i Stockholms kommunfullmäktige. Debatten kommer att utgå från de frågor som eleverna i Ungdomsparlamentet valt ut att jobba med. Debatten varar cirka 60-75 minuter, med möjlighet för publiken att ställa frågor i slutet.

Ungdomsparlamentet omsätter teori i praktik

Allt arbete i Ungdomsparlamentet ansluter till LGy11 och kursplanernas fordringar i samhällskunskap och svenska. Ungdomsparlamentet är det praktiska momentet i arbete med demokrati, politik, styrelseskick, debatt och argumentation. Arbetet integreras i den ordinarie undervisningen: Elevernas arbete blir dels ett bedömningsunderlag för läraren, dels en del i processen att föreslå lösningar och utvecklingsinsatser i Stockholmspolitiken. Arbetet ger förståelse för hur det politiska och demokratiska beslutsfattandet är uppbyggt, och avslutas med debatter i Stadshuset och att förslagen lämnas över till de styrande politikerna i staden.