Årets Ungdomsparlament

Välkommen till årets Ungdomsparlament

Nedan följer tidsplanen för det kommande året.

Tidsplan för Ungdomsparlamentet 2019

Tidsplanen är till stora delar en grovplanering som du som lärare anpassar efter din egen och skolans planering. Datum i fetstil är gemensamma för alla skolor som deltar i Ungdomsparlamentet.

Augusti

  • eleverna föreslår ämnen för årets Ungdomsparlament senast 28 augusti

September

Oktober

November

December

  • central plenarsession i Stadshuset där 100 elever i de centrala utskotten debatterar årets fem frågor 3 december (heldag, representanter från eleverna på skolan)
  • dialogseminarium mellan de 100 eleverna, politiker och tjänstemän i Stockholms stad 5 december  (halvdag, representanter från eleverna på skolan)

 

Ungdomsparlamentet omsätter teori i praktik

Allt arbete i Ungdomsparlamentet ansluter till LGy11 och kursplanernas fordringar i samhällskunskap och svenska. Ungdomsparlamentet är det praktiska momentet i arbete med demokrati, politik, styrelseskick, debatt och argumentation. Arbetet integreras i den ordinarie undervisningen: Elevernas arbete blir dels ett bedömningsunderlag för läraren, dels en del i processen att föreslå lösningar och utvecklingsinsatser i Stockholmspolitiken. Arbetet ger förståelse för hur det politiska och demokratiska beslutsfattandet är uppbyggt, och avslutas med debatter i Stadshuset och att förslagen lämnas över till de styrande politikerna i staden.