Årets Ungdomsparlament

Välkommen till årets Ungdomsparlament

I år deltar nio gymnasieskolor och sammanlagt 850 elever i Stockholms Ungdomsparlament:

 • Internationella kunskapsgymnasiet Liljeholmen
 • Klara teoretiska gymnasium västra
 • Kung Saga gymnasium
 • Kungsholmens gymnasium
 • Kungsholmens västra gymnasium
 • Kungstensgymnasiet
 • Norra real
 • Påhlmans gymnasium
 • Thorildsplans gymnasium

Tidsplan för Ungdomsparlamentet 2018

Tidsplanen är till stora delar en grovplanering som du som lärare anpassar efter din egen och skolans planering. Datum i fetstil är gemensamma för alla skolor som deltar i Ungdomsparlamentet.

Augusti

 • eleverna föreslår ämnen för årets Ungdomsparlament senast 29 augusti
 • eleverna röstar fram årets fem frågor 31 augusti - 7 september
 • möjlighet att hålla paneldebatt på skolan med politiska ungdomsförbund 27-31 augusti

September

Oktober

November

December

 • central plenarsession i Stadshuset där 100 elever i de centrala utskotten debatterar årets fem frågor 5 december (heldag, representanter från eleverna på skolan)
 • dialogseminarium mellan de 100 eleverna, politiker och tjänstemän i Stockholms stad 6 december  (halvdag, representanter från eleverna på skolan)

 

Ungdomsparlamentet omsätter teori i praktik

Allt arbete i Ungdomsparlamentet ansluter till LGy11 och kursplanernas fordringar i samhällskunskap och svenska. Ungdomsparlamentet är det praktiska momentet i arbete med demokrati, politik, styrelseskick, debatt och argumentation. Arbetet integreras i den ordinarie undervisningen: Elevernas arbete blir dels ett bedömningsunderlag för läraren, dels en del i processen att föreslå lösningar och utvecklingsinsatser i Stockholmspolitiken. Arbetet ger förståelse för hur det politiska och demokratiska beslutsfattandet är uppbyggt, och avslutas med debatter i Stadshuset och att förslagen lämnas över till de styrande politikerna i staden.