Förbered argumentation

Retorik handlar om att övertyga någon med ord. För att övertygas behöver vi människor ofta argument för att vi ska acceptera och gå med på det som sägs. Vi vill gärna också att argumenten bevisas på något sätt.

Det finns olika sorters argument. Du kan argumentera utifrån nyttan eller moralen. Du kan också använda din egen trovärdighet för att övertyga andra att du har rätt. En god argumentation innehåller en kombination av alla tre delar.

 • Logos, logiken och nyttan: Argument som bygger på åskådarnas förmåga att resonera och dra egna slutsatser.
  (Nyttigt, billigt, effektivt, hälsosamt, nödvändigt, tryggt…)
 • Patos, moralen och hjärtat: Argument som bygger på uppfattningar om vad som är rätt och fel, syftar till att väcka känslor.
  (Rättvisa, moraliskt rätt/fel, människovärde, rätt, plikt, ansvar, samvete…)
 • Etos, trovärdigheten hos talaren: Argument som bygger på talarens trovärdighet.

Du behöver bevis

När du funnit dina argument gäller det att skapa trovärdighet för argumenten. Du använder olika typer av bevis för att få argumenten att framstå som mer eller mindre rimliga.

 • Statistik, studier och analyser
 • Exempel från verkligheten
 • Auktoriteter, ordspråk och citat
 • Personliga erfarenheter, tankar och känslor

Bygg upp din argumentation

En argumentation på en minut under debatten har samma delar som ett tal:

 • Inledning
 • Avhandling (Argument för och bemötande av argument emot)
 • Avslutning

Steg 1 - Inledning - början

 • Bakgrund: Vad är det du vill lyfta i debatten och varför är det viktigt att diskutera?
 • Påstående/tes: Vad är det du tycker och vill framföra i debatten?
  “Jag anser att…"

Steg 2 - Avhandling - mitten

 • Argument och bevis i rätt ordning: "För det har jag tre starka skäl…"
 • "För det första…" (näst starkaste argumentet)
 • "För det andra…" (svagaste argumentet)
 • "För det tredje…" (starkaste argumentet)

Steg 3 - Avslutning

 • Slutsats och uppmaning till handling: "Därför anser jag att…"
 • Upprepa ditt påstående och vädja till handling, vädja till publikens känslor.

Ord är makt

Kan du formulera dina tankar och känslor har du ett övertag i debatten. Då har du stora möjligheter att påverka och förändra. Retorik, läran om talekonsten utvecklades i antikens Grekland under 400-talet före vår tideräkning, och har sedan dess varit politikens främsta verktyg.

Världen över använder politiker och debattörer ordets makt för att övertyga andra och för att samla stöd för sin politik. Genom historien och i vår egen nutid ser vi exempel på hur detta fungerar - både i demokratier och i diktaturer. När du kan grunderna i retorik kan du möta de odemokratiska krafterna och argumentera i demokratins namn istället.

Dela:
Kategorier: