Hålla tal

Hur blir man en duktig talare? Alla kan bli bra talare med förberedelser och övning.

Som nybörjare kan det vara klokt att tänka på följande tre saker:

 • Förbered dig väl och öva innan.
 • Använd dig av exempel från verkligheten som publiken kan känna igen sig i.
 • Tala långsamt och försök att se din publik.

Diskutera i klassen av vad som kännetecknar en duktig talare. Ta fram egna exempel på bra talare och diskutera varför du tycker att just det talet är bra. Exempel på tal som har gått och kommer att gå till historien läser du mer om under Goda exempel.

Förberedelser

När du ska hålla ett tal är det viktigt att du förbereder dig. Talet ska hålla en röd tråd. Början och slutet ska hänga ihop.

Följ de fem stegen så har du goda möjligheter att lyckas.

Steg 1: Mål och Överblick

Innan du skriver själva talet måste du sätta upp ett mål med ditt tal och skaffa dig en överblick över dina förutsättningar.

Målet med ditt tal på plenarsessionen är att övertyga alla andra ledmöter att rösta för er motion. Skaffa dig en överblick och reflektera över dina förutsättningar. Du måste anpassa ditt tal till dina åhörare och dina förutsättningar.

Reflektera över dina förutsättningar:

 • Vad åhörarna ska tänka, tycka och känna när de hört mina argument.
 • Vilka är dina åhörare?
 • Vilken bakgrund och ålder har de?
 • Vad kan de om ämnet?
 • Hur mycket tid har du till ditt förfogande?
 • Vilka hjälpmedel finns till hands?

Steg 2: Skriv inledningen - början

Inledningen ska vara en intresseväckare och presentera dig och ditt ämne.

 1. Börja med att adressera ordförande, ledamöter och övriga åhörare.
 2. Presentera vem du är och vilket utskott som du företräder.
 3. Fortsätt med en intresseväckare: Berätta en historia från verkligheten med anknytning till ämnet, ta upp något aktuellt som hänt eller ge en bild som åhörarna känner igen sig i.
 4. Presentera ditt ämne.
 5. Gör en kort bakgrund till varför du talar om detta ämne. Bakgrunden ska hjälpa åhörarna lite på traven, men även att skapa trovärdighet för det du vill föra fram. Du vill uppfattas som kunnig och påläst varför du kan stötta upp med fakta från trovärdiga undersökningar eller statistik som också visar på att detta verkligen är ett problem.

Steg 3: Skriv avhandlingen - mitten

Avhandlingen är talets kärna. Här ska du presentera det viktigaste i ditt utskotts förslag.

 1. Formulera problem eller påståenden med tillhörande konsekvensbeskrivning. Tänk på att publiken inte kan hålla mer än ca fem saker i huvudet på samma gång, så fokusera dig på ett par huvudpunkter!
  1. Problem 1
  2. Problem 2
  3. Problem 3
 2. Formulera lösningarna på dessa problem och motivera vilka positiva effekter som åtgärderna kommer att få. Presentera det näst bästa argumentet först, svagast i mitten och avsluta med det starkaste.
  1. Åtgärd 1
  2. Åtgärd 2
  3. Åtgärd 3

Steg 4: Skriv avslutningen - slutet

Många gånger avgörs ett tal med dess avslutning och i vilken känsla eller uppmaning som talaren lämnar efter sig när talet är slut.

 1. Sammanfatta vad du kommit fram till.
 2. Avsluta med en uppmaning om vad du vill att åhörarna ska göra.

Steg 5: Förbered dig inför framförandet

Några tips på vägen!

 • Träna in ditt tal så att du kan framföra det med ett stolpmanus så fritt som möjligt så att du kan titta på åhörarna.
 • Skriv ut manuset med en större storlek på texten och markera ord eller meningar som du vill betona.
 • Välj kläder som du känner dig självsäker i.
 • Andas ett djupt andetag innan du börjar.
 • Tala långsammare än du tror och var inte rädd för att pausa och skapa ögonkontakt med åhörarna.

Känner du dig säker? Våga släpp manus och skapa kontakt med åhörarna. Det är mer övertygande att jobba med ögonkontakten än att läsa innantill.

 

Tänk på att:

 • Ingen ser hur du känner dig inombords.
 • Det gör inget om du kommer av dig. En liten paus ger publiken tid för eftertanke och reflektion.
 • Bestäm dig för att lyckas!

Goda exempel

Det finns en uppsjö av goda exempel på fantastiska tal från vår samtid och från historien. Titta på dem och inspireras.

Jason Diakités tacktal 2013 då han tilldelades ett pris av 5i12-rörelsen mot främlingsfientlighet och rasism

Malalas tacktal vid Nobels fredsprisutdelning 2014

Gammalt med fantastiskt tal av Severn Suzuki i Rio på FNs klimatmöte 1992. Se hennes efterföljande tal 20 år senare här.

Topp fem - bästa talen av Fem fantastiska tal av stora demokratiska ledare under 1900-talet

Olof Palmes tal om Demokrati och människovärde (1975)

Steve Jobs - huvudtalare på Stanford universitets examenstal 2005 om hur återvändsgränder är byggstenar och öppningar i livet.

Dela: