Inför debatten

Debatten blir allra bäst när alla ledamöter är pålästa på motionen, och lyssnar på sin meningsmotståndare. Presentera dina argument med fakta och känsla och bemöt dem som kritiserar med respekt och sans.

Du läser in dig på de andra utskottens motioner när de är klara.Det kan du göra direkt efter utskottsmötet. Fundera över de här frågorna när du läser motionen:

 • Vad är bra respektive mindre bra med motionen i sin helhet?
 • Löser åtgärdsförslagen de problem som man identifierat i situationen och konsekvenserna? Vilka styrkor och svagheter ser du med åtgärdsförslagen?
 • Har utskottet använt trovärdig information i bakgrunden till motionen?

Formulera frågor eller påståenden där du lyfter fram det som du ser som styrkor eller som brister med motionen.

Givetvis lyssnar du noggrant och gör spontana inlägg när debatten väl är igång. Det går också lättare när du är väl förberedd!

Tips till debatten

Fem råd till debatten:

 • Håll alltid god ton i debatten
  Inga personangrepp eller förlöjliganden. Om någon sänker sig i debatten, undvik att haka på. Du visar styrka genom att inte själv sänka dig till en låg nivå.
 • Lyssna aktivt på din debattmotståndare
  Bemöt hens argument lugnt och sansat.
 • När du ska kritisera, håll dig till sakfrågan 
  Ett klokt sätt att få den andre att lyssna är att alltid börja med något positivt först.
 • Se till att debatten håller sig till det du vill diskutera
  Om debatten glider iväg och handlar om något annat än det du vill fokusera på, ta tillbaka debatten på ditt spår. Säg tex “Det du säger är i och för sig intressant, men det som frågan gäller var ...”.
  Om debatten blir överdriven, onyanserad eller kategorisk, fråga om det verkligen alltid är så, om det inte finns några undantag och fråga efter källor.
 • Var tydlig och konkret
  Om någon annan uttrycker sig luddigt eller komplicerat, be hen att förtydliga / exemplifiera / konkretisera vad hen menar.

Argument

Retorik handlar om att övertyga någon med ord. För att övertygas behöver vi människor ofta argument för att vi ska acceptera och gå med på det som sägs. Vi vill gärna också att argumenten bevisas på något sätt.

Det finns olika sorters argument. Du kan argumentera utifrån nyttan eller moralen. Du kan också använda din egen trovärdighet för att övertyga andra att du har rätt. En god argumentation innehåller en kombination av alla tre delar.

 • Logos, logiken och nyttan: Argument som bygger på åskådarnas förmåga att resonera och dra egna slutsatser.
  (Nyttigt, billigt, effektivt, hälsosamt, nödvändigt, tryggt…)
 • Patos, moralen och hjärtat: Argument som bygger på uppfattningar om vad som är rätt och fel, syftar till att väcka känslor.
  (Rättvisa, moraliskt rätt/fel, människovärde, rätt, plikt, ansvar, samvete…)
 • Etos, trovärdigheten hos talaren: Argument som bygger på talarens trovärdighet.

Bevis

När du funnit dina argument gäller det att skapa trovärdighet för argumenten. Du använder olika typer av bevis för att få argumenten att framstå som mer eller mindre rimliga.

Olika typer av bevis

 • Statistik, studier och analyser
 • Exempel från verkligheten
 • Auktoriteter, ordspråk och citat
 • Personliga erfarenheter, tankar och känslor

Så bygger du upp din argumentation

En argumentation på en minut under debatten har samma delar som ett tal:

 1. Inledning
 2. Avhandling (Argument för och bemötande av argument emot)
 3. Avslutning

Steg 1 - Inledning - början

 • Bakgrund: Vad är det du vill lyfta i debatten och varför är det viktigt att diskutera?
 • Påstående/tes: Vad är det du tycker och vill framföra i debatten?
 • “Jag anser att…"

Steg 2 - Avhandling - mitten

 • Argument och bevis i rätt ordning: "För det har jag tre starka skäl…"
 • "För det första…" (näst starkaste argumentet)
 • "För det andra…" (svagaste argumentet)
 • "För det tredje…" (starkaste argumentet)

Steg 3 - Avslutning

 • Slutsats och uppmaning till handling: "Därför anser jag att…"
 • Upprepa ditt påstående och vädja till handling, vädja till publikens känslor.

Ord är makt

Kan du formulera dina tankar och känslor har du ett övertag i debatten. Då har du stora möjligheter att påverka och förändra. Retorik, läran om talekonsten utvecklades i antikens Grekland under 400-talet före vår tideräkning, och har sedan dess varit politikens främsta verktyg.

Världen över använder politiker och debattörer ordets makt för att övertyga andra och för att samla stöd för sin politik. Genom historien och i vår egen nutid ser vi exempel på hur detta fungerar - både i demokratier och i diktaturer. När du kan grunderna i retorik kan du möta de odemokratiska krafterna och argumentera i demokratins namn istället.

Dela: