Till innehåll på sidan

Källkritik

Du måste vara källkritisk och reflektera över trovärdigheten hos källan när du hämtar fakta till din analys. Är källan neutral, eller har den tagit ställning?

Fakta, åsikt eller förklaring?

Innan du hänvisar till en källa du har hittat - fråga dig om det är fakta, någons åsikt eller någons förklaring av hur det funkar.

När du söker information är det viktigt att du är källkritisk. Information är lättillgängligt. Det sprids och delas snabbt, men det ställer stora krav på dig att granska innehållet innan du sprider det vidare. Det är du som garanterar källans relevans och kvalitet när du använder den. 

I Ungdomsparlamentets motioner är vi noga med att ange källorna till den information som vi använder oss av i våra analyser så att det lätt går att se var informationen kommer från.

En förkortad checklista för källkritisk bedömning från Skolverkets Kolla Källan:

  • Vem har gjort webbsidan?
  • Varför är webbsidan gjord?
  • Hur ser webbsidan ut?
  • Kan du få information från andra ställen?
  • Vilken var den bästa källan?

Det finns en rad utmärkta webbplatser som ge dig goda kunskaper om källkritik och tips vad du ska tänka på, till exempel: 

Skolverkets Kolla Källan

Webbstjärnan - Första hjälpen för källkritik

Dela: