För lärare

Som lärare integrerar du arbetet med Ungdomsparlamentet i den ordinarie undervisningen. Du anpassar upplägget efter din egen planering. Dessutom ger Ungdomsparlamentet chans till ämnesövergripande samarbete. Arbetet uppfyller kursmål inom bland annat samhällskunskap och svenska.

Några vinster med ett deltagande i Ungdomsparlamentet

  • Ungdomsparlamentet ökar ungdomars intresse och kunskap om den demokratiska processen och aktuella samhällsfrågor.
  • Ungdomsparlamentet ger praktisk tillämpning av ett demokratiskt arbetssätt kring frågor som ungdomar själva anser viktiga.
  • Ungdomsparlamentet främjar skolans intentioner om samarbete/samverkan, dels inom olika ämnen på skolan, men även mellan olika skolor.
  • Ungdomsparlamentet arbetar för elevmedverkan och elevansvar i ett vidare perspektiv.
  • Eleverna engagerar sig i frågor som rör dem själva och som de själva kan påverka.
  • Eleverna gör sin röst hörd, det vill säga möjlighet att lägga fram sina motioner till skolborgarrådet samt andra politiska plattformar.

Frågorna utgår från elevernas intresse

Ungdomsparlamentets arbete utgår från samhällsfrågor som eleverna själva varit med att ta fram. På så sätt ökar deras motivation att söka kunskap och ta en aktiv roll i sitt eget lärande. Elevernas arbete ska betygsättas på samma grunder som i vanlig undervisning.

Lärare bildar nätverk

Som lärare blir du genom Ungdomsparlamentet del av ett nätverk där du kan få nya idéer och själv bidra med erfarenheter. Framförallt kommer du att samarbeta med de lärare som ingår i ditt lokala Ungdomsparlament. 

Eleverna leder Ungdomsparlamentet - med lärares stöd

Tillsammans kommer ni att förbereda eleverna i deras analyser och motionsskrivande. Ni kommer att tillsammans med de elever som utbildas till ordförande, planera och genomföra momenten teambuilding, lokalt utskottsmöte och lokal plenarsession. Under arbetet med Ungdomsparlamentet har du stöd av webbplatsen som är utformat speciellt för Ungdomsparlamentet. Utifrån klassens förkunskaper, behov och förutsättningar anpassar du kursens olika moment i din undervisning.

Vill du veta mer om Ungdomsparlamentet?

I början av höstterminen bjuder vi in alla lärare och skolledare till kickoff - en informationsträff om Ungdomsparlament. Det blir avsparken för arbetet i Ungdomsparlamentet och ett tillfälle att träffa de andra lärarna och räta ut eventuella frågetecken. Kontakta oss så kommer vi ut till din skola och berätta mer för dig och ditt arbetslag.

Dela:
Kategorier: