Lektionsmaterial

Som lärare styr du själv över upplägg och undervisning i Ungdomsparlamentet. De praktiska momenten som ingår i Ungdomsparlamentet - att analysera en samhällsfråga, skriva en motion med åtgärder och argumentation - går utmärkt att kombinera med olika typer av andra studier och övningar. Här hittar du en del förslag och material som kan vara användbart i undevisningen.

Så styrs kommunen

Kortfattad beskrivning av maktfördelningen mellan kommun, landsting och stat. Lektionsuppgift om vilka uppgifter de olika församlingarna har.

Förbered argumentationen

Kort genomgång av hur du bygger upp effektiva argument inför debatter eller arbete argumenterande texter.

Hålla tal

Enkel vägledning hur du lägger upp och förbereder ett tal.

Skriv debattartikel

Exempel på hur eleven kan använda sin analys för flera andra typer av uppgifter.

Skillnad på samtal och debatt

Ibland blir diskussionen het och debatten går i lås. Tips på hur eleverna kan förbereda sig och lättare nå kompromisser med deliberativa samtal.

Dela: