Hur funkar Ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet är uppbyggt i tre steg. 

  • Det förberedande arbetet i klassrummet
  • Det lokala Ungdomsparlamentet där olika skolor samarbetar i grupper
  • Det centrala Ungdomsparlamentet där samtliga klasser som deltar finns representerade

Förberedande arbete

Under lektionstid kommer du och dina klasskompisar att arbeta fram de frågor ni vill ska ingå i årets Ungdomsparlament. Därefter får ni ta del av alla frågor som kommit in från samtliga deltagande klasser och välja vilka fem som Ungdomsparlamentet ska arbeta med. Du kommer sedan att fördjupa dig i en fråga genom att söka material kring frågan, analysera den, diskutera och skriva en övningsmotion. Läs mer under Årets Ungdomsparlament om du vill ta del av kursmaterial som hör till Ungdomsparlamentet. 

Lokalt Ungdomsparlament

Alla klasser delas in i lokala Ungdomsparlament. Varje lokalt Ungdomsparlament består av en till fyra klasser från olika skolor, i bland från samma skola. Arbetet i det lokala Ungdomsparlamentet sker på skoltid. När varje elev läst in sig på sin utskottsfråga och skrivit sin egen övningsmotion är det dags att träffa de andra eleverna från de andra klasserna. 

I denna samarbetsfas genomförs följande tre steg:
● Teambuildning ­ lära känna varandra
● Utskottsmöte ­ arbeta fram en gemensam motion 
● Plenarsession ­ debattera och besluta om motionerna

Eleverna är själva ansvariga för att diskussionerna ska vara aktiva och därför utses ett antal utskottsordföranden i varje klass. Ordförandena får gå en heldagsutbildning i ledarskap och leder sedan det fortsatta utskottsarbetet.

Centralt Ungdomsparlament

Det centrala Ungdomsparlamentet består av ca 100 elever från olika lokala parlament. Eleverna representerar sitt lokala Ungdomsparlament i första hand, men det är naturligtvis viktigt att alla deltagande skolor är representerade.

Varje skola garanteras därför fem fasta mandat. Övriga platser fördelas proportionellt mellan de lokala Ungdomsparlamenten som utjämningsmandat, efter hur många elever som ingår i dem.Tillsammans arbetar eleverna, med utgångspunkt från de lokala förslagen, fram nya slutgiltiga motioner för Ungdomsparlamentet under ytterligare en utskottsdag.

Därefter hålls en avslutande debatt och omröstning i stadshusets rådssal. Resultatet av Ungdomsparlamentets arbete lämnas sedan till Stockholms skolborgarråd och till kommunfullmäktige. På så sätt får politikerna i staden ta del av Ungdomsparlamentets samlade tankar och kunskap.

Dialogseminarium

Efter genomfört Ungdomsparlament anordnas ett dialogseminarium mellan representanter från Ungdomsparlamentet och ledamöter från Stockholms kommunfullmäktige. Genom dialogseminariet har du chansen att påverka stadens förtroendevalda med de idéer och förslag som du tillsammans med dina kamrater har arbetat med i Ungdomsparlamentet.

Se filmen - Så funkar Ungdomsparlamentet

Informationsfilmen om Ungdomsparlamentet förklarar hur allt hänger ihop och vad det går ut på.

Dela: