Anmälan till Ungdomsparlamentet senast 11/9

Nu är anmälan öppen till Ungdomsparlamentet 2015! Lärare kan anmäla en eller flera klasser på skolan. Mejla anmälan till martin.nyblom@stockholm.se senast den 11 september.

I Ungdomsparlamentet deltar elever från hela Stockholm. Tanken är att gymnasieungdomar från olika skolor ska träffas för att tillsammans ge konkreta och praktiska förslag på hur Stockholm kan förändras och utvecklas - och att ge ungdomars perspektiv på politiken i Stadshuset.

Här arbetar du handgripligen med demokratiska beslutsprocesser, samhällsanalys, argumentation och retorik. Moment och arbetsområden som ingår i gymnasiets kursplaner i samhällskunskap och svenska kommer till praktisk användning i Ungdomsparlamentet. Arbetet sker både i klassrummet under hösten, och i stadshuset under den avslutande debatten i december. Det kostar ingenting att delta, annat än lite tid och energi! Läs mer om arbetet i Ungdomsparlamentet under fliken Årets Ungdomsparlament.

Vi ses i Ungdomsparlamentet 2015

Dela: