Rösta fram årets fem frågor

Nu ska det avgöras vilka frågor Ungdomsparlamentet kommer arbeta med under hösten. Alla elever som deltar i Ungdomsparlamentet 2015 får delta i omröstningen. Du får länken av din lärare. Du kan rösta till och med den 11 september.

Av alla tips som kommit in har vi sammanställt 19 förslag på frågor. Frågorna fördelar sig ganska jämnt mellan områden som utbildning, arbetsmarknad, bostäder, integration, sociala frågor, miljö, trafik, kultur- och fritid och frågor om kriminalitet. Nu är det upp till eleverna som deltar i årets Ungdomsparlament vilka fem som blir årets frågor. Resultatet av omröstningen kommer att avslöjas efter den 15 september.

Alla klasser som deltar i årets Ungdomsparlament har kunnat lämna förslag på ämnen eller frågor som de vill arbeta med under hösten. Vi har fått in mer än 250 bra och intressanta tips, stort tack för det! En del av förslagen som kommit in ligger väldigt nära de motioner som fjolårets Ungdomsparlament arbetade med, och har därför inte tagits med i årets omröstning. Ytterligare några förslag är svåra att jobba med på lokal nivå i Stockholm, vilket också är ett kriterium för att frågan ska fungera i arbetet med Ungdomsparlamentet.

Dela: