Årets frågor framröstade

Nu kommer de deltagande klasserna att delas in i utskott med ansvar för en fråga var. Alla de drygt 950 eleverna som deltar i Ungdomsparlamentet kommer att sätta sig in i problematiken och bli expert på någon av de fem frågorna. Före höstlovet har alla skrivit varsin motion, med en analys av situationen och med förslag på lösningar.

Utbildningsutskottet: Hur kan Stockholms gymnasieskolor arbeta för att höja elevernas kunskapsnivå?

Bostadsutskottet: Hur kan Stockholms stad arbeta för att lösa bostadsbristen för unga?

Arbetsmarknadsutskottet: Hur kan Stockholms stad arbeta för att stärka ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden?

Socialutskottet: Hur kan Stockholms stad arbeta för att förbättra situationen för hemlösa?

Hälsoutskottet: Hur kan Stockholms stad arbeta för att förbättra elevers fysiska och psykiska hälsa?

Läs mer under Årets Frågor.

Dela: