Plenarsessionen i stadshuset 15/12

Eleverna som deltar i Ungdomsparlamentet har själva valt ut frågorna de har arbetat med under hösten. Det är frågor som ligger dagens unga stockholmare nära: kvalitet i skolan, ungdomars hälsa, ungdomars villkor på arbetsmarknaden, samt hemlöshet och bostadsbrist i Stockholm.

Frågor som engagerar

Här finns förslag på allt ifrån obligatorisk läxhjälp och prao i Stockholms skolor, HBTQ+-certifiering av skolor och strategiska inriktningar i bostadsbyggandet – eleverna i Bostadsutskottet vill till exempel se fler hyresrätter och möjlighet att bygga med enklare standard än idag.

Tisdagen den 15 december debatterar ungdomarna sina förslag i Rådssalen i Stockholms stadshus. Du kan följa debatten live på Ungdomsparlamentets hemsida, www.ungdomsparlamentet.stockholm.se.

Demokratiskt arbete på riktigt

Ungdomsparlamentet ger eleverna praktisk övning i den demokratiska beslutsprocessen och upplägget täcker in stora delar av gymnasiets kursplaner i samhällskunskap och svenska. Eleverna analyserar en samhällsfråga, arbetar fram konkreta förslag för att lösa problem och argumenterar och kompromissar med andra. Nu i december avslutas arbetet, först med stor debatt i stadshuset och därefter med ett seminarium där elever, politiker och tjänstemän bjuds in för att diskutera ungdomarnas förslag över en fika.

Samhällsengagemang och ungdomlig injektion 

Syftet med Ungdomsparlamentet är tudelat – arbetet ska väcka ett samhällsengagemang i eleverna och ge stadshuspolitikerna en ungdomlig injektion av inspirerande idéer. Ungdomsparlamentet är en demokratisatsning för gymnasiet från Stockholms stad och arrangeras varje år sedan 2006. Ungdomsparlamentet ger en röst åt unga, uppmuntrar till demokratiskt och samhällspolitiskt engagemang och är en mötesplats för Stockholms gymnasieelever, från olika skolor och delar av staden. Det är kostnadsfritt för skolorna att delta och satsningen är öppen för både kommunala och fristående gymnasier.

Dela: