Årets motioner överlämnades till skolborgarrådet

Olle Burell är imponerad över skärpan i elevernas analyser och argumentation. Skolborgarrådet konstaterade också att flera av elevernas förslag ligger i linje med det arbete som håller på och som diskuteras på olika håll i stadshuset. Vi hoppas förstås att elevernas motioner gör avtryck och att förslagen inspirerar stadens makthavare.

Skolborgarrådet hade också förslag på hur deltagarna i Ungdomsparlamentet ska kunna ha tätare kontakt med politikerna i Stadshuset. Kanske kan vi se prov på det redan till hösten! 

Dela: