Här är årets fem frågor!

Eleverna som deltar i årets Ungdomsparlament har röstat fram årets fem frågor:

Bostadsutskottet: Hur bör Stockholm arbeta för att ungdomar lättare ska kunna få en bostad?

Jämlikhetsutskottet: Hur bör Stockholm arbeta för att minska diskriminering på grund av exempelvis etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller ålder?

Arbetsmarknadsutskottet: Hur bör Stockholm underlätta för människor med bristande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet att komma in på arbetsmarknaden?

Socialutskottet: Hur bör Stockholm arbeta för att alla ska känna sig trygga överallt i staden?

Integrationsutskottet: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Du hittar mer information under Årets Ungdomsparlament.

Dela: