Till innehåll på sidan

Nu är förslagen klara!

Under hösten har 850 elever röstat fram fem aktuella samhällsfrågor att fördjupa sig, för att kunna ge förslag på hur staden kan utvecklas. Ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist, mottagande av nyanlända flyktingar, arbete mot diskriminering och för att fler ska känna sig trygga i staden har varit årets tema.

Den 14 december kommer ungdomarna att debattera sina förslag i Rådssalen i Stockholms stadshus. Debatterna kommer att sändas via webblänk på Ungdomsparlamentets hemsida.

Dela: