Förslagen för fler bostäder, tryggare stockholmare och fler jobb åt unga vann!

Diskussionerna var stundtals mycket heta när Ungdomsparlamentet samlades i Rådssalen i Stockholms stadshus för att debattera förslagen om hur staden kan utvecklas och förbättras. Till slut röstades bostadsutskottets motion, socialutskottets motion och arbetsmarknadsutskottets motion igenom. 

Här är några av förslagen som klubbades igenom:

  • separat bostadskö för unga
  • flytta ut arbete och kulturliv till förorter
  • sätta upp fler övervakningskameror på utsatta, allmänna platser
  • öka kunskaper i skolan om sexualbrott och ofredanden
  • krav på skolor att ha fullständiga elevhälsoteam
  • ge fler ungdomar chans till sommarjobb genom att korta sommarjobbsperioderna
Dela: