Ungdomsparlamentets förslag kan bli verklighet

Under Ungdomsparlamentets dialogseminarium diskuterade ett trettiotal elever sina förslag till åtgärder med Martin Nilsson (S) och Dennis Wedin (M). Dessutom deltog ett tiotal tjänstemän i diskussionerna. 

Stockholms barnombudsman Agneta Widerståhl och gymnasiedirektör Jan Holmquist konstaterade att flera av ungdomarnas förslag redan håller på att bli verklighet i staden. Till exempel arbetar staden fram program för att tillvarata och bejaka bland annat HBTQ+-personers rättigheter. Staden har också erbjudit pensionerade lärare att återgå i tjänst för att arbeta med språkundervisning för nyanlända barn.

Martin Nilsson (S) tar med sig frågan om fler sommarjobb till ungdomar, elevhälsoteam på varje skola och större flexibilitet i SFI-undervisning - för att det ska bli lättare att kombinera studier med jobb. Dennis Wedin (M) skrev under på förslagen om förbättrad belysning på platser där människor upplever sig otrygga och att flytta ut arbetsplatser och kulturliv till förorterna för att göra dem mer attraktiva.

Dela: