Anmäl din klass till Ungdomsparlamentet 2017

Allt arbete i Ungdomsparlamentet utgår från LGy11, och ger stora möjligheter att arbeta praktiskt för att skapa bättre förståelse för hur den den demokratiska processen fungerar på kommunal nivå. Eleverna analyserar samhällsfrågor på individ-, grupp- och samhällsnivå, tränar retorik och argumentation. Anmäl din klass till Ungdomsparlamentet 2017 senast 12 september.

Ungdomsparlamentet är en demokratisatsning från Stockholms stad, och det är kostnadsfritt för alla gymnasieskolor i Stockholm att delta.

Kontakta samordnare Martin Nyblom eller läs mer på Ungdomsparlamentets hemsida.

Dela: