Ungdomsparlamentet har röstat fram årets frågor

Eleverna i Ungdomsparlamentet har bestämt att årets arbete ska handla om att ta fram förslag inom de här fem områdena:

1. Bostadsutskottet: Hur kan Stockholms stad ordna billigare lägenheter för ungdomar?

2. Jämlikhetsutskottet: Hur kan Stockholms stad motverka rasism?

3. Arbetsmarknadsutskottet: Hur kan Stockholms stad förbättra möjligheterna för unga på arbetsmarknaden?

4. Socialutskottet: Hur kan Stockholms stad motverka sexuella trakasserier?

5. Hälsoutskottet: Hur kan Stockholms stad motverka psykisk ohälsa bland ungdomar?

Nu startar arbetet i klassrummen där mer än 900 elever i Stockholms gymnasieskolor kommer få ansvar för någon av de här fem frågorna. Under hösten kommer de att fördjupa sig och bli experter inom sitt område, och ta fram förslag på hur situationen kan förbättras. Arbetet sker både individuellt, som en del i den ordinarie undervisningen i samhällskunskap och svenska, och i samarbete med elever från andra skolor.

Dela: