Förslagen trillar in

I Ungdomsparlamentet har varje elev ansvar för någon av årets fem utvalda frågor - rasism, sexuella trakasserier, psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetsmarknad. Under hösten har eleverna först analyserat sin fråga som en del av undervisningen i svenska och samhällskunskap.

De senaste veckorna har eleverna bildat utskott på sina skolor, för att enas om gemensamma analyser och förslag till förändring. På skolorna har de lokala Ungdomsparlamenten nu sina plenarsessioner, där de här motionerna debatteras, försvaras och ifrågasätts. De motioner som vunnit i den avslutande omröstningen på skolan har skickats in till centrala Ungdomsparlamentet, och finns nu publicerade på hemsidan, under Årets frågor.

Dela: