Till innehåll på sidan

Nu är alla förslagen 2017 klara!

Under nästan hela hösten har elever på 12 skolor i Stockholm analyserat fem aktuella samhällsfrågor. Ungdomsparlamentet går ut på att lära sig verktyg för att förstå samhället vi lever i, träna de förmågor kursplanen kräver och hur det demokratiska systemet är uppbyggt och fungerar. Men också för att ge Stockholms politiker en injektion av ungdomars idéer och perspektiv på dagspolitiken. 

Den 30 november håller Ungdomsparlamentet sina slutdebatter i Rådssalen i Stockholms stadshus, och nu är ungdomarnas förslag färdiga. Vid utskottsmöten i Liljeholmen den 20 november arbetade nästan 100 elever fram gemensamma förslag i årets fem frågor: 

  • Hur kan Stockholms stad ordna billigare lägenheter för ungdomar?

  • Hur kan Stockholms stad motverka rasism?

  • Hur kan Stockholms stadförbättra möjligheterna för unga på arbetsmarknaden?

  • Hur bör Stockholms stad arbeta för att minska sexuella trakasserier?

  • Hur kan Stockholms stad motverka psykisk ohälsa bland ungdomar?

Du kan läsa alla förslagen på Ungdomsparlamentets hemsida under rubriken Årets frågor.

Dela: