Program för plenarsessionen 30 november

Plenarsessionen i Rådssalen i Stadshuset pågår mellan 8.30 och 16.00. Var och en av de fem frågorna kommer att debatteras i 45 minuter, enligt följande schema:

09.00: Socialutskottet
10.30: Jämlikhetsutskottet
11.30: Bostadsutskottet
12.40: Hälsoutskottet
14.30: Arbetsmarknadsutskottet

Debatterna livesänds på Ungdomsparlamentets hemsida.

Dela: