Delta i Ungdomsparlamentet 2018

Du kan få valdebatt på köpet

De klasser som anmälde sig före sommaren till höstens Ungdomsparlament hade möjlighet att boka in en paneldebatt med de politiska ungdomsförbunden till skolan inför valet den 9 september. Anmälan är öppen till den 29 augusti, och vi försöker ordna paneldebatter till alla skolor som vill, i mån av plats. Paneldebatterna kommer äga rum under vecka 35 (27-31 augusti) eller 36 (3-7 september). I så fall kommer företrädare för de åtta politiska ungdomsförbund vars moderpartier sitter i Stockholms kommunfullmäktige den här mandatperioden: V, FI, S, MP, C, L, M, KD och SD. I mån av plats kan förstås andra klasser på skolan också delta vid debatten. Debatten pågår ca 60 minuter + tid för frågor och efterdiskussion och kommer att utgå från de frågor som ungdomarna föreslår för höstens Ungdomsparlament.

Ungdomsparlamentet 2018
Upplägget för arbetet i själva Ungdomsparlamentet är mycket snarlikt föregående år och kan enkelt anpassas efter lokal planering och förutsättningar på skolan:

• Augusti: eleverna föreslår ämnen och röstar fram årets frågor.

• Augusti-september: alla deltagande skolor kan boka in en paneldebatt med ungdomspolitiker inför valet.

• Oktober: heldagsutbildning för de elever som ska vara utskottsordförande

• 26 november: 100 elever från alla deltagande skolor deltar i centralt utskottsmöte

• 5 december: 100 elever från alla deltagande skolor deltar i Ungdomsparlamentets plenarsession och slutdebatter i Stadshuset

• 6 december: 100 elever från alla deltagande skolor är inbjudna till dialogseminarium med politiker och tjänstemän.

Dela: