Till innehåll på sidan

Så ska Stockholm motverka psykisk ohälsa, rasism och sexuella trakasserier

Deltagarna antog tre av fem motioner i 2018 års Ungdomsparlament vid plenarsessionen i Stadshuset den 5 december. Det innebär att ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige kommer få ta del av förslagen om hur Stockholms stad ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland unga, motverka rasism och sexuella trakasserier. Många av förslagen utgår från arbete och insatser i stadens skolor och förskolor.

Ungdomarna vill både arbeta förebyggande, exempelvis genom utbildningsinsatser på alla tre områden. Hälsoutskottet föreslår obligatoriska samtal med kurator för alla gymnasieelever, motsvarande de screeningundersökningar som alla gör hos skolsköterska. Det skulle både leda till större medvetenhet om psykisk ohälsa men också bidra till att bryta tabun kring problematiken.

I de antagna förslagen finns också insatser som kan göra skillnad här och nu. För att öka den upplevda tryggheten på allmänna platser föreslår Ungdomsparlamentet till exempel både fler säkerhetsvakter och fler övervakningskameror. Nu återstår att se om ledamöterna i kommunfullmäktige får nya uppslag och idéer ur ungdomarnas motioner, och ifall några av förslagen kan komma att realiseras.

Dela: