Ungdomsparlamentet avslutas våren 2020

Stockholms Ungdomsparlament läggs ned. Anledningen är sviktande intresse från skolor i Stockholm i kombination med den ekonomiska situationen som råder.

Ungdomsparlamentet arrangerades mellan 2006 och 2019. I höstas deltog 4 av totalt 29 kommunala gymnasieskolor och 4 av totalt 118 fristående gymnasieskolor. Nedläggningen är en del av stadens budgetbeslut, där utbildningsförvaltningens stöd till Stockholms skolor förändras och anpassas efter delvis nya förutsättningar. Beslutet att avsluta projektet baseras dock på att satsningen har haft svårt att nå och involvera en bred elevgrupp, säger Peter Lyth, chef för gymnasieavdelningen på utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Arbetssätt och undervisningsupplägg från Ungdomsparlamentet kommer också i fortsättningen kunna användas i egen regi på skolorna - där eleverna utgår från aktuella samhällsfrågor de tycker är viktiga, analyserar situation, orsaker och konsekvenser och föreslår lösningar. Upplägget bjuder in till ämnesövergripande samarbete mellan samhällskunskap och svenska, där eleverna både uttrycker sina analyser och ställningstaganden i skrift och tal. I maj kommer material och instruktioner att publiceras på Pedagog Stockholm.

Har du frågor om Ungdomsparlamentets nedläggning kan du kontakta Peter Lyth, chef för gymnasieavdelningen i Stockholms stad.

Dela: