Vägledning till praktiskt arbete med demokrati

På Pedagog Stockholm hittar du nu en handledning till hur du fortsätter Ungdomsparlamentets arbetssätt till undervisningen, med konkreta förslag på uppgifter och upplägg av undervisningen.

Ungdomsparlamentet upphör våren 2020, men du kan skapa ett eget parlament i klassen, inom ramen för undervisningen i samhällskunskap och svenska. På Pedagog Stockholm hittar du Vägledningen Arbeta praktiskt med demokrati och styrelseskickI vägledningen finns arbetssättet beskrivet, men anpassat till arbete i en enskild klass. Självklart finns möjlighet till samarbete med andra klasser och skolor även fortsättningsvis, men utan samordningen från utbildningsförvaltningen.

Arbetssättet i vägledningen bygger på Ungdomsparlamentets uppbyggnad. Eleverna utgår från samhällsfrågor som de tycker är viktigast eller mest intressanta just nu och gör en analys av situation, orsaker och konsekvenser, och föreslår lösningar.  Med det som grund kan du som lärare bygga vidare med fyra ytterligare uppgifter: politisk motion, debattartikel, argumenterande tal och debatt. En motion kan spränga skolans väggar och omvandlas till ett medborgarförslag, debattartikeln kan bli publicerad, talet hamna på youtube eller instagram och debatten i minnet för alltid. Så kan skolarbetet även fortsättningsvis bli en praktik i politik!

Dela: