Till innehåll på sidan

Ordförandeskap

Demokratin behöver kloka, inlyssnande ledare som klarar av att fånga upp folkets tankar och förslag. En demokratisk ledare kan ena en grupp som är oenig och kan få fram förslag och beslut som stöds av en majoritet genom en tydlig process.

I varje klass utses fem elever till utskottsordförande, en ordförande per utskott. Dessutom ska det finnas en reserv som får vara beredd att hoppa in i vilket utskott som helst. 

Bra egenskaper hos en ordförande

  • är en god lyssnare
  • kan sprida entusiasm till andra
  • kan bidra till en konstruktiv diskussion
  • är framåt
  • kan leda en grupp
  • gillar att hitta lösningar på problem
  • är strukturerad 

Ungdomsparlamentet utgår från att varje deltagares tankar och idéer respekteras och ges utrymme. Därför är det extra viktigt att arbetet i utskottsgruppen leds av en ordförande som både klarar av att ge samtliga utrymme att komma till tals, och samtidigt driva arbetet framåt.

Som ordförande ansvarar du för:

  • att utskottsgruppen lär känna varandra via teambuildning 
  • att planera och genomföra utskottsmötet för din utskottsgrupp
  • att utskottet producerar en gemensam motion.

Några av utskottsordförandena väljs ut för att leda arbetet under plenarsessionen då utskottens motioner debatteras. Ansvaret kommer då att handla om att leda debatten genom att fördela ordet till ledamöterna. 

De elever som går ordförandeutbildningen får lära sig allt om hur ett utskottsmöte går till under en heldag.

Ordförandeutbildning

Du som är utskottsordförande kommer att gå en ordförandeutbildning. Under en heldag kommer du att lära dig allt om hur ett utskottsmöte går till. Huvudfokus ligger på ditt ledarskap som ordförande. Du kommer att lära dig metoder för att få din utskottsgrupp att lära känna varandra och arbeta ihop i en positiv anda.

 Dessutom går vi igenom bra sätt att hantera olika situationer på, sådana som kan uppstå under utskottsdagen. Du kommer att få verktyg för att få arbetet att rulla på, att få fart om det stannar av och få alla i gruppen att sträva mot samma mål. Kort sagt - alla verktyg som behövs som ordförande.

Utbildningsdagen följer strukturen för utskottsmötet. När du går därifrån har du redan varit med om ditt första utskottsmöte. Du kommer även att få en tydlig genomgång av arbetsformerna under utskottsmötet. Vi blandar teori med praktik.

Dela: