Organisation och planering på skolan

Använd gärna handboken Organisering av LUP när du organiserar det Lokala Ungdomsparlamentet. Handboken innehåller förslag på upplägg och checklista för dina förberedelser.

Det är utskottsordförandena som leder allt arbete under utskottsmöte och plenarsession. Du som lärare kan hjälpa dem med de praktiska förberedelserna - boka lokal och ta fram material.

Utskottsmötet och plenarsessionen är bra att lägga som schemabrytande heldagar. De elever som ska representera skolan i centrala Ungdomsparlamentet i slutet av terminen behöver också beviljas godkänd frånvaro från undervisningen de dagar det är aktuellt.

Dela:
Kategorier: