Till innehåll på sidan

Plenarsession

Plenarsessionen avslutar Ungdomsparlamentet. Alla elever som varit ledamöter och ordföranden i sina utskott samlas nu tillsammans i en aula för att debattera de olika förslagen och rösta om de motioner som utskotten har arbetat fram.

Debatten ger möjlighet för utskottet att förklara och försvara sin motion. Debatten ger också de övriga ledamöterna chansen att bemöta motionen genom frågor och påståenden. På så sätt låter vi olika åsikter mötas på ett öppet och demokratiskt sätt inför omröstningen.

Debatten leds av ett presidium på tre eller fyra personer. De agerar ordförande under hela dagen. Presidieordföranden väljs ut av lärarna och deras uppdrag är att lotsa ledamöterna genom debatten av de fem motionerna. Utskotten sitter tillsammans under plenarsessionen. Utskottsordföranden samordnar sina utskottsledamöter.

Förberedelser inför debatten

 • Läs igenom alla motioner
 • Förbered frågor och inlägg till debatten i förväg
 • Läs mer om hur du förbereder tal och argumentation.

Debatten blir allra bäst när alla ledamöter är pålästa på motionen, och lyssnar på sin meningsmotståndare. Presentera dina argument med fakta och känsla och bemöt dem som kritiserar med respekt och sans.

Du läser in dig på de andra utskottens motioner när de är klara. Det kan du göra direkt efter utskottsmötet. Fundera över de här frågorna när du läser motionen:

 • Vad är bra respektive mindre bra med motionen i sin helhet?
 • Löser åtgärdsförslagen de problem som man identifierat i situationen och konsekvenserna? Vilka styrkor och svagheter ser du med åtgärdsförslagen?
 • Har utskottet använt trovärdig information i bakgrunden till motionen?

Formulera frågor eller påståenden där du lyfter fram det som du ser som styrkor eller som brister med motionen.

Givetvis lyssnar du noggrant och gör spontana inlägg när debatten väl är igång. Det går också lättare när du är väl förberedd!

Ska du hålla tal? Här hittar du användbara tips!

Tips till debatten

 • Håll alltid god ton i debatten
  Inga personangrepp eller förlöjliganden. Om någon sänker sig i debatten, undvik att haka på. Du visar styrka genom att inte själv sänka dig till en låg nivå.
 • Lyssna aktivt på din debattmotståndare
  Bemöt hens argument lugnt och sansat.
 • När du ska kritisera, håll dig till sakfrågan 
  Ett klokt sätt att få den andre att lyssna är att alltid börja med något positivt först.
 • Se till att debatten håller sig till det du vill diskutera
  Om debatten glider iväg och handlar om något annat än det du vill fokusera på, ta tillbaka debatten på ditt spår. Säg tex “Det du säger är i och för sig intressant, men det som frågan gäller var ...”.
  Om debatten blir överdriven, onyanserad eller kategorisk, fråga om det verkligen alltid är så, om det inte finns några undantag och fråga efter källor.
 • Var tydlig och konkret
  Om någon annan uttrycker sig luddigt eller komplicerat, be hen att förtydliga / exemplifiera / konkretisera vad hen menar.

Kom ihåg att förbereda dina argument!

Så går debatten till

Varje motion debatteras för sig. Efter debatten röstar Ungdomsparlamentet om motionen. När debatten och omröstningen är klar är det dags att behandla nästa motion.

I Ungdomsparlamentet röstar du för eller emot motionen som helhet. Det går inte att ändra något i motionen inför eller under pågående plenarsession. 

 • Fundera igenom vad du tycker om motionen.
  Kan du rösta ja även om du inte håller med om allt?
  Eller röstar du nej fast du håller med om en del av det som står?
 • Du röstar utifrån din egna övertygelse, inte vad andra tycker

Det finns en debattordning som sätter upp ramar för hur debatten ska gå till. Debatten och omröstningen för varje motion tar ungefär 45 minuter.

Debatten sänds live på Ungdomsparlamentets hemsida.

Tre debattregler

Följ debattordningen
Begär ordet genom att räcka upp din hand eller namnskylt. Tala först när du fått ordet från ordföranden.
Rösta genom att hålla upp din namnskylt under omröstningen och rösta utifrån din övertygelse.

Debattordning

För att skapa en ordnad debatt använder vi oss av en debattordning. Debattordningen sätter ramar för i vilken ordning talen och debatten sker och hur lång tid respektive del får ta. Det är viktigt du håller dig till debattordningen. Talar du längre kommer ordförande påminna dig om att tiden är ute.

 • Uppläsning av frågeställning samt åtgärdsförslag
  (av utskottsledamot)
  3 minuter
 • Tal för utskottsmotionen
  (av utskottsledamot)
  4 minuter
 • Tal mot utskottsmotionen
  (av annat utskotts ledamot)
  4 minuter
 • Öppen debatt
  (Påståenden och frågor till utskottet som svarar. Replik och kontrareplik tillåtet.)
  20 minuter
 • Avslutande tal och försvar för motionen
  (av utskottsledamot)
  4 minuter
 • Omröstning
  (En röst per ledamot. Rösta för/ emot/ avstå)
  10 minuter

Total debattid: ca 45 min

Begära ordet och få replik

Under den öppna debatten kan du göra ett inlägg eller ställa en fråga till utskottet om motionen. Då måste du begära ordet. Det gör du genom handuppräckning med din namnskylt så att ordförande tydligt ser ditt namn.

Du börjar prata efter att ordförande gett dig ordet. Börja med att tacka för ordet.

När du talat klart och någon i utskottet svarat på din fråga har du rätt att begära replik. Vill någon ur utskottet replikera på dig har de rätt till kontrareplik, därefter går ordet vidare.

Omröstning

När hela debatten är avslutad röstar ledamöterna om motionen. Ordföranden leder omröstningen och ledamöterna röstar antingen för (handuppräckning med grön lapp) eller emot (handuppräckning med röd lapp) motionen. Ett tredje alternativ är att avstå. Ordförande ställer frågorna föremot eller avstår, en i taget så att varje alternativ prövas separat. Det alternativ som får flest röster avgör om motionen bifalls eller avslås. Du röstar alltså ja till något av de tre alternativen i omröstningen. Vill du rösta nej måste du rösta ja till avslag.

Dela: