Se filmen - Så funkar Ungdomsparlamentet

Den här filmen förklarar hur Ungdomsparlamentet funkar. Ungdomsparlamentet är en demokratisatsning från Stockholms stad som ingår i undervisningen i samhällskunskap och svenska. Ungdomar i Stockholm får lära sig hur det demokratiska systemet funkar i praktiken. Arbetssättet går ut på att formulera politiska frågor och arbeta fram lösningar genom utskott, motioner och parlamentariska diskussioner.

Två elever deltar i diskussion