Så styrs kommunen

Den svenska demokratin är en representativ demokrati. Det innebär att beslut fattas av företrädare från politiska partier som vi valt fram i valen vart fjärde år.

I Sverige har vi fyra nivåer i den representativa demokratin. 

Lektionsuppgift: Kommunquiz - vem bestämmer vad?

Så styrs Stockholms kommun

Kommunen har ansvar för att genomföra mycket av det som kallas för samhällsservice: förskola, skola, bibliotek, kulturskola, äldreomsorg, sociala frågor, miljöfrågor och stadsplanering. Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten. Kommunfullmäktige bestämmer hur mycket skatt invånarna ska betala, och hur pengarna ska användas. Du kan läsa mer om kommunernas ansvar på Sveriges kommuner och landstings hemsida.

I Stockholms kommun får alla svenska medborgare, EU­-medborgare och medborgare från Island eller Norge som har fyllt 18 år och som varit folkbokförda i staden i minst tre år rösta i kommunalvalet, och på så vis bestämma vilka som styr vår stad. Du kan läsa mer om rösträtten på Valmyndighetens hemsida.

Efter valet 2018 består den politiska majoriteten i Stockholm av:

  • Moderaterna (M)
  • Miljöpartiet (MP)
  • Liberalerna (L)
  • Centerpartiet (C)
  • Kristdemokraterna (KD)

Oppositionen i kommunfullmäktige utgörs av:

  • Socialdemokraterna (S)
  • Vänsterpartiet (V)
  • Feministiskt Initiativ (FI)
  • Sverigedemokraterna (SD)

Kommunfullmäktige

Det finns 101 mandat i Stockholms kommunfullmäktige. Platserna i fullmäktige fördelas mellan de politiska partierna efter hur många röster de fick i kommunalvalet. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. Fullmäktige har sina möten i rådssalen i Stockholms stadshus. De beslutar om mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat. 

De 101 ledamöterna i kommunfullmäktige är också ledamöter i olika nämnder. Nämnderna har ansvar för olika frågor och uppgifter som kommunen styr över. Det finns till exempel en utbildningsnämnd, en kulturnämnd och en stadsbyggnadsnämnd. Nämnderna bestämmer över skolor och andra verksamheter i Stockholms stad, och yttrar sig om motioner och politiska förslag i kommunfullmäktige. Läs mer om hur kommunfullmäktige fungerar

Alla politiker i kommunfullmäktige vill påverka och lösa stadens problem och utmaningar. Beroende på vilket politiskt parti de tillhör kan de ha lite olika syn på vilka problemen är och hur de ska lösas. Ett sätt att föra fram sina förslag är att skriva en motion och lämna in den till kommunfullmäktige. Motionen behandlas sedan i den nämnd som är ansvarig för frågan. Är det till exempel en fråga som handlar om skolan, hamnar motionen i utbildningsnämnden. Läs mer om hur en motion behandlas fram till beslut tas

Du kan följa Kommunfullmäktiges debatter på plats eller via webb-tv. Titta här. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att genomföra det som kommunfullmäktige bestämmer. I kommunstyrelsen sitter representanter från både den politiska majoriteten och från oppositionen. I Stockholm kallas ledmöterna i kommunstyrelsen för borgarråd. Varje borgarråd har ansvar för en rotel - en avdelning som har hand om ett visst ämnesområde. Det finns till exempel ett skolborgarråd som ansvarar för skolroteln. Det är finansborgarrådet som leder kommunstyrelsens arbete. Finansborgarrådet ansvarar också för finansroteln.

Dela:
Kategorier: