Så styrs Stockholm

Du är en viktig del av vårt demokratiska samhälle och kan göra stor skillnad genom att påverka politiken i de frågor som du tycker är viktiga.

Livet som ung innehåller många utmaningar, men också många möjligheter. Du vill kunna flytta hemifrån och då dit du trivs. Du behöver en bra och relevant utbildning i en bra skola vilken du än har valt. Du behöver ett jobb du tror du kan trivas med eller bra möjligheter att själv starta ett företag. Du behöver kunna leva ett liv som håller dig frisk och vid god hälsa. Du kan också komma att behöva ett skyddsnät om något inte blir som du tänkt. Alla dessa utmaningar och möjligheter skapas eller begränsas genom politiska beslut, du behöver ha en möjlighet att påverka dessa beslut åt det håll du tror på.

Eleverna som deltar i Ungdomsparlamentet bestämmer vilka fem frågor de ska arbeta med.

Så fungerar den kommunala demokratin

Den svenska demokratin är en representativ demokrati. Det innebär att beslut fattas av företrädare från politiska partier som vi valt fram i valen vart fjärde år.

I Sverige har vi tre nivåer i den representativa demokratin. 

 • Nationell nivå: Riksdagen­ fattar beslut om nya lagar.
 • Landstingsnivå: Landstingsfullmäktige­ fattar beslut om sjukvård och kollektivtrafik.
 • Kommunal nivå: Kommunfullmäktige­ fattar beslut om bland annat förskola, skola, fritidsfrågor, sociala frågor, äldrevård och lokala miljöfrågor.

Kommunal nivå

I Stockholms kommun får alla svenska samt EU­-medborgare och medborgare från Island eller Norge över 18 år som varit folkbokförda i staden i minst tre år rösta i kommunalvalet, och på så vis bestämma vilka som styr vår stad. Du kan läsa mer om rösträtten på Valmyndighetens hemsida.

Den 9 september är det allmänna val till kommun, landsting och riksdag. Den politiska majoriteten i Stockholm består sedan 2014 av:

 • Socialdemokraterna (S)
 • Miljöpartiet (MP)
 • Vänsterpartiet (V)
 • Feministiskt Initiativ (FI)

Oppositionen i kommunfullmäktige utgörs av de här partierna:

 • Moderaterna (M)
 • Folkpartiet (FP)
 • Centerpartiet (C)
 • Kristdemokraterna (KD)
 • Sverigedemokraterna (SD)

Kommunfullmäktige
I rådssalen i Stockholms stadshus beslutar de 101 folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat. 
Läs mer om hur kommunfullmäktige fungerar

Politikerna i kommunfullmäktige vill alla lösa stadens problem och utmaningar. Beroende på vilket politiskt parti de tillhör kan de ha lite olika syn på vilka problemen är och hur de ska lösas. Ett sätt att föra fram sina förslag är att skriva en motion och lämna in den till kommunfullmäktige. Motionen behandlas sedan i den nämnd som är ansvarig för frågan. Är det en fråga som handlar om skolan, hamnar motionen i utbildningsnämnden. Läs mer om hur en motion behandlas fram till beslut tas

Du kan följa Kommunfullmäktiges debatter på plats eller via webb-tv. Titta här. 

Så kan du påverka

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om din skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen.

Det går också att påverka mellan valen.

 • Lämna synpunkter och förslag direkt till den verksamhet det gäller tex skolan eller fritidsgården.
 • Gå med i något av de lokala ungdomsråden i din stadsdel.
 • Skicka in medborgarförslag till din stadsdelsnämnd eller kontakta någon av stadens ombudsmän.
 • Kontakta stadsdelsnämndens politiker direkt via mail, öppna frågestunder eller telefon.
 • Kom på möten som ordnas av staden i olika frågor.
Dela: