Skriv debattartikel

När analysen av frågan är färdig, är förarbetet för argumentationen klar. Slå två flugor i en smäll genom att bygga flera lektioner eller uppgifter på det arbete som eleven redan har gjort.

I arbetet med Ungdomsparlamentet kommer argumentation in som en naturlig del - i samtalen under utskottsmötet och i den skriftliga motionen. Det går förstås att bygga på med andra texttyper också; I debattartikeln ska eleven argumentera för sina förslag. Läraren får ytterligare bedömningsunderlag och eleven förbereder sig ännu bättre för arbetet i utskott och plenarsession.

Elevinstruktion: Skriv en debattartikel

Det finns flera sorters argumenterande texter, till exempel insändare. En debattartikel är längre och mer utvecklad än en insändare. Syftet med argumentationen är att påverka eller övertyga andra att hålla med den som skriver.

Debattartikeln är subjektiv. Den bygger på skribentens åsikter. Argumenten kan vara underbyggda med fakta, men urvalet av fakta är vinklat och styrs av det skribenten vill betona eller lyfta fram.

Struktur och upplägg av debattartikeln

 • Rubrik: en överskrift som sammanfattar vad du vill uppnå
 • Inledning: Presentera din tes - förslaget du vill genomföra.
  Ge exempel på hur situationen ser ut idag
  Presentera fakta i frågan
 • Argument för: Presentera minst tre argument för dina förslag. Du kan använda flera sorters argument – sakliga och känslomässiga.
 • Motargument: Presentera ett motargument - antites - och argumentera emot det. Det visar att du ligger steget före din meningsmotståndare.
 • Avslutning: Presentera din slutsats - återupprepa din tes, sammanfatta dina argument och avsluta med vilket resultat du vill se. Skriv under din debattartikel med namn.

I argumentationen är det bra att utgå från ethos, logos och patos.

 • Etos handlar om trovärdighet
  - varför kan vi lita på dig?
  - vad gör dig och argumentationen trovärdig?
 • Patos väcker känslor och intresse
  - hur får problemet oss att känna?
  - vad kan läsaren känna igen sig i?
 • Logos bidrar med saklighet och förståelse
  - är argumenten tydliga och begripliga?
  - bygger argumenten på fakta?

 

Dela: