Till innehåll på sidan

Skriv motion

I motionen presenterar du dina förslag - hur du vill förändra situationen eller lösa problemet. Du presenterar också din analys av situationen eller problemet. Analysen fungerar som bakgrund för den som ska läsa din motion.

Verklighetens motioner till kommunfullmäktige och riksdagen ser ganska olika ut, vissa är längre och mer väl genomarbetade, andra är kortare. Dessutom skrivs motionerna av en eller flera ledamöter från de politiska partierna som sitter i fullmäktige. Eftersom vi i Ungdomsparlamentet utgår från er tillhörighet i utskott där ni är partipolitiskt obundna, skriver ni motionerna som utskottsrepresentanter. 

Alla deltagare i Ungdomsparlamentet skriver en egen, förberedande motion i Ungdomsparlamentet. Alla som har skrivit motioner i samma fråga bildar sedan ett utskott och skriver en gemensam motion under utskottsdagen. Använd Ungdomsparlamentets mall för motion.

Motionen består av olika delar

  • En rubrik som talar om innehållet och vad man vill.
  • En beskrivning av vad frågan/ärendet handlar om.
  • Förslagen, åtgärderna som man föreslår att fullmäktige eller riksdagen ska besluta om. De kallas yrkanden.
  • Underskrift av de som skrivit motionen.

I Ungdomsparlamentet har vi valt att utveckla den delen där ni ska beskriva vad frågan handlar om med en beskrivning av situationen, dess orsaker och konsekvenser. Vi är också  noga med att ni sätter ut källor i denna bakgrundsbeskrivning.

Varje motion får innehålla maximalt fem förslag. Fokusera på några väl genomarbetade åtgärder som ni tror kommer att lösa orsakerna till eller ta hand om konsekvenserna av situationen.

I vårt arkiv kan du se hur tidigare års motioner såg ut.

Dela:
Kategorier: